Seznam historických zbraní

J A P O N S K O
Nambu typ A (Granpa Nambu)
Nambu typ A modifikovaná (Papa Nambu), výrobce Tokyo Arsenal, varianta 1
Nambu typ A modifikovaná (Papa Nambu), výrobce Tokyo Arsenal, varianta 2
Nambu typ A modifikovaná (Papa Nambu), výrobce TGE, varianta 4
Nambu typ A modifikovaná (Papa Nambu), výrobce TGE, varianta 5
Nambu typ A modifikovaná (Papa Nambu), výrobce TGE, varianta 6
Nambu typ B (Baby Nambu), výrobce TGE
Nambu typ B (Baby Nambu), výrobce Tokyo Arsenal
Nambu typ 94 - dřívější provedení 2x
Nambu typ 94 - novější provedení 
Nambu typ 14 - Tokyo, Showa 4.8
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Chigusa), původní série, Showa 2.7
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), první provedení z 1. série, Showa 17.12
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), druhé provedení z 1. série, Showa 18.9
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), první provedení ze 2. série, Showa 18.11
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), druhé provedení ze 2. série, Showa 19.1 
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), třetí provedení ze 2. série 2x, Showa 19.5 a Showa 19.6.
Nambu typ 14 - Nagoya (závod Toriimatsu), čtvrté provedení ze 2. série 2x, Showa 20.2 a Showa 20.3
Nambu typ 14 - Nagoya Nambu (závod Kokubunji), původní série, Showa 12.12.
Nambu typ 14 - Nagoya Nambu (závod Kokubunji), 1. série, Showa 18.11.
Revolver typ 26 "standardní sériová výroba"
Revolver typ 26 "poslední provedení"
Arisaka Typ 44, 1. výrobní provedení, Tokyo Arsenal
Arisaka Typ 44, 2. výrobní provedení, Kokura
Arisaka typ 44, 3. výrobní provedení, Nagoya, 2. série
Arisaka typ 38/44
Arisaka Typ 97
Arisaka Typ 99
Parašutistická puška zkušební Typ 1
Parašutistická puška Typ 2
Arisaka typ 30
Arisaka typ 38 dlouhá puška
Arisaka typ 38 karabina
Uniforma WWII
 
S I A M
Arisaka typ 66 dlouhá puška
Arisaka Typ 30
Arisaka Typ 35
Mauser 45 puška 4x
Mauser 46 puška 2x
Mauser 47/66 karabina
Typ 91 karabina
Parabellum 1936 dlouhé
Parabellum 1936 krátké
Parabellum 1937 krátké
 
A R G E N T I N A 
Mauser 1891 karabina
Mauser 1891/31 karabina
Mauser 1891 dlouhá puška
Mauser 1909 karabina
Mauser 1909 dlouhá puška
Hafdasa Ballester Molina
DGFM-FMAP 1927 
DGFM-FMAP 1927 letectvo
Mannlicher 1905
 
B R A Z Í L I E
Mauser 1908 první provedení dlouhá puška
Mauser 1908 druhé provedení dlouhá puška
Mauser 1908 třetí provedení dlouhá puška
Mauser 1935 Brazílie dlouhá puška
Jihoamerický Nagant
Smith&Wesson 1937
 
Č E S K O S L O V E N S K O
Duo Opočno
 
C H I L E
Mauser 1935 Carabineros karabina
Mauser 1895 karabina 
Mauser 1895 dlouhá puška
Mauser 1895 krátká puška
Astra 600/43
Steyr 1911 Chile
 
F R A N C I E
SACM 1935A
 
J U G O S L Á V I E
Mauser 24 krátká puška
 
M A N D Ž U S K O
Mauser Liao Typ 13 dlouhá puška
 
P E R U 
Mauser 1909 dlouhá puška
Mauser 1935 krátká puška '7,62'
Mauser 1935 karabina
 
P E R S I E
Mauser 98/29 dlouhá puška 2x
Mauser 24 krátká puška
Parabellum 1314 krátké 
Parabellum 1314 dlouhé 
 
Š V É D S K O
Mauser m/94
 
S Ý R I E
Mauser M1948 krátká puška
 
N Ě M E C K O
Mauser 1918 T-GEWEHR protitanková puška
Mauser P38
Borchardt C-93 (Loewe, kompletní set)
Steyr M.12 '08' Německo
Steyr M.12 Bavorsko
 
N O R S K O
Colt 1911 Kongsberg
 
R U S K O
PTRS 1941 protitanková puška
Mosin Nagant 1891/30 
Mosin 1891 'Deutsches Reich'
Tokarev TT30
Tokarev TT-33
Nagant M1895 
Makarov 
Winchester 1895 (originál)
AKM
 
Š V Ý C A R S K O
SiG P210 (Pistole 49, armádní verze)
 
U R U G U A Y
Mauser 937 krátká puška
Mauser 1908 krátká puška
 
V E N E Z U E L A
Mauser 24/30 krátká puška
 
V E L K Á  B R I T Á N I E
Colt 1911 .455
 
U S A
Colt SAA 
Colt SAA Bisley
Colt 1917
Colt 1900
Colt 1902 Sporting
Colt 1902 Military
Colt 1905
Colt M1911
Colt M1911A1
FP 45 Liberator
M1 Karabina
Winchester 1866 "Yellowboy" (originál)
M16A1 Full Auto
   
R U M U N S K O
Steyr 1912 Rumunsko
 
R A K O U S K O - U H E R S K O
Salvator Dormus 1896
Schönberger Laumann 1894-II
Steyr M.12 Rakousko-Uhersko
Roth-Steyr M.7 (bez přerušovače)
Roth-Steyr M.7 (s přerušovačem)
Roth-Steyr M.7 (Budapešť)
Rast&Gasser M.98
Gasser M.70/74 (Rakousko-Uhersko)    
Gasser M.70/74 (Černá Hora)