Parabellum dlouhé 1936 a parabellum krátké 1937

Země původu: Německo, Siam                                                                                                    
Ráže:    9mm Luger
Kapacita zásobníku: 8 nábojů, odnímatelný
Typ zbraně: pistole samonabíjecí
Výrobce: Mauser Obendorf    
Další výrobci: nejsou
Sériové číslo: 3519v (LP.08), 4204v (P.08)
Rok výroby:    1936 (LP.08), 1937 (P.08)
Počet vyrobených kusů a roky výroby:  100 ks (LP.08 1936), 184 ks (P.08 1936+1937)
Hmotnost: 0,99 kg (LP.08) + pažba 0,27 kg (LP.08), 0,88 kg (P.08)
Celková délka:                          322 mm (LP.08), 222 mm (P.08)
Hlaveň:  délka 200 mm (LP.08), 100 mm (P.08)
Značení zbraně:                                                                                 na rámu symbol královské thajské policie (lví hlava) s inventárním číslem v thajštině. Importní značka ODIN. Ročení 1936 (LP.08) a 1937 (P.08) na horní ploše pouzdra závěru. Logo Mauser na kloubu závěru. Úplné výrobní číslo a poslední dvojčíslí na většině dílů obou zbraní
Další varianty zbraně: P.08 s ročením 1936        
Rok pořízení zbraně: 2016
Pořizovací cena zbraně: 139.482 Kč (LP.08), 66.420 Kč (P.08)                                                                                                       

 

Historie zbraní

Dlouhou siamskou parabelu LP.08 (1936), krátkou siamskou parabelu P.08 (1937) a nástavnou pažbu k dlouhé parabele jsem zakoupil ze soukromé sbírky Joop Van De kanta, který je obecně považován za významného odborníka na tento typ zbraní. Díky tomuto jsem byl schopen zdokumentovat původ těchto dvou konkrétních kusů zbraní. Jak již dnes víme, pistole byly dodány do Siamu firmou Mauser v rozmezí let 1936-1937. Byly určeny výhradně pro bangkokskou policii. Ve své sbírce mám celkem tři zbraně, které byly určeny pro užití bangokskou policií. Třetí zbraní, společně s těmito parabelami, je karabina Typ 91, která pochází z období po skončení druhé světové války a na svém webu ji mám posanou zde. Až do roku 1981 byla však existence tohoto malého kontraktu na dodávku pistolí Parabellum do Siamu velkou neznámou. A to až do doby, kdy v březnu 1981 začala importní společnost ODIN INTERNATIONAL (Alexandria, Virginia, USA) inzerovat v amerických odborných časopisech zaměřených na zbraně nabídku pistolí s hlavičkou: "LUGERY! Z KRÁLOVSTVÍ SIAM! VZÁCNÉ! VZÁCNÉ!". Až do této doby nebylo možné v odborné literatuře nalézt jakoukoliv zmínku o tomto "Siamském kontraktu". Společnost Odin International nabízela k prodeji:

 • 62 kusů pistolí parabellum, dělostřelecký model, s ročením 1936
 • 35 kusů pistolí parabellum, standardní model, s ročením 1936
 • 42 kusů pistolí parabellum, standardní model, s ročením 1937

První z mých zakoupených pistolí, dělostřelecký model s hlavní dlouhou 8 palců, s ročením 1936 a výrobním číslem 3519v byla nabízena v inzerátu firmy Odin jako 42. položka v sekci "královský thajský dělostřelecký model Mauser M1936 "LVÍ HLAVA"". A to s popisem: "plně sčíslovaná, originální, stav slušný/dobrý, 2 sčíslované zásobníky, #3501 pažba". Pistole byla v roce 1981 nabízena za 2.500 USD jako téměř nejdražší kus, pravděpodobně díky příslušenství v podobě pažby, dvěma zásobníkům a pěknému stavu. Již v té době byla inzerována ale jako "SOLD" = PRODÁNO. K mému nadšení byla odnímatelná pažba #3501 dochována se zbraní až do dnešní doby a společně se zbraní jsem ji zakoupil. Pistole má však již pouze jeden sčíslovaný zásobník, druhý zásobník nemá. Sčíslování je kompletní mimo plátku hledí, úderník nemá číslo žádné. Oblast sériových výrobních čísel tohoto modelu se nachází v rozmezí 3452v-3551v. Obecně výroba tohoto modelu pistole s dlouhou hlavní po roce 1918 po skončení první světové války nepokračovala a již hotové hlavně a hledí zůstaly ležet ve skladech. V květnu roku 1930 byly všechny rozpracované díly na pistole Luger převezeny z DWM do firmy Mauser a to včetně dlouhých hlavní na LP.08 a byly použity mimo jiné na výrobu zbraní pro Siam. Tyto pistole sloužily u bangkokské policie od roku 1937 až do roku 1955, tedy celých 18 let, než byly na dalších dlouhých 27 let uskladněny. Z důvodu vlhkého a teplého podnebí jihovýchodní Asie se na zbraních rozvinula v průběhu těchto dlouhých let koroze a to především v místě pod ořechovými pažbičkami. Firma Odin ve svém inzerátu také uváděla, že všechny dělostřelecké lugery byly Siamu dodány v roce 1936 nejen s plochou odnímatelnou ramenní pažbou, ale také vždy s pouzdrem. Žádná originální pouzdra se však z důvodu opotřebení do dnešní doby nedochovala a nebyla součástí nabídky firmy Odin. Pouze 22 kusů pistolí z celkových 62 kusů bylo nabízeno s nástavnou pažbou a tyto pistole byly v inzerátu firmy Odin jasně označeny. Některé pažby byly s pistolemi sčíslovány, jiné nikoliv, některé pistole měly pažbu bez čísla. Většina pistolí v nabídce však pažbu neměla žádnou a tím se dělostřelecký model s originální nástavnou pažbou stává ceněným sběratelskám artiklem.

Druhou zakoupenou pistolí byl standardní model s krátkou hlavní 4 palce, s ročením 1937 a výrobním číslem 4204v, nabízený v inzerátu firmy Odin jako 14. položka v sekci "královské thajské lugery 1937 Mauser (LVÍ HLAVA)". A to s popisem "plně sčíslovaná, originální, stav slušný, opotřebovaná, nesčíslovaný zásobník". Pistole byla nabízena v roce 1981 k prodeji za 700 USD jako jedna z lacinějších položek. Sčíslování zbraně je téměř kompletní, pouze pravá pažbička není originální, úderník a zásobník jsou bez čísla. Oblast sériových výrobních čísel standardního modelu (ročení 1936 i 1937) s krátkou hlavní se nachází v oblasti 4036v-4598v. 

Firma Odin informovala ve svém inzerátu potenciální zájemce na několik skutečností týkajících se stavu zbraní. Těmi byly: 

 • značné opotřebení zbraní, vykazující známky nošení v pouzdrech, z důvodu aktivní 16-18ti leté služby
 • barevná nestálost povrchové úpravy (čili modření), z důvodu mnoholetého skladování v teplém a vlhkém podnebí jihovýchodní Asie
 • koroze pod pažbičkami u všech zbraní
 • opotřebení pažbiček u všech zbraní
 • koroze šroubků pažbiček
 • dobrý stav hlavní, jelikož ze zbraní bylo stříleno minimálně
 • unikátnost zbraní, s tím, že tyto "lugery již nebudou nikdy více nabízeny k prodeji po vydodání těchto nekolika málo kusů"

Velmi málo je toho dnes známo o původu tohoto malého siamského kontraktu, navazujícího bezprostředně na dodávku pistolí parabellum firmou Mauser do Persie (tytp zbraně mám také ve své sbírce). Ve svém inzerátu se firma Odin zmiňuje o celkovém počtu dodaných kusů do Siamu a to o 100 kusech pistolí s dlouhou hlavní a 350 kusech s krátkou hlavní. Dle pana Joop Van de Kanta byl však celkový počet dodaných kusů pro standardní model s krátkou hlavní pouze 184 kusů, přičemž toto tvrzení primárně opírá o analýzu thajských inventárních čísel. Celkem tedy 284 kusů pistolí dle Joop Van de Kanta (100 ks LP.08 s dlouhou hlavní a 184 ks P.08 s krátkou hlavní). Nicméně, ať je to jakkoliv, do dnešní doby není známa existence jakýchkoliv jiných pitolí luger expedovaných do Siamu mimo těch, které byly dovezeny firmou Odin v roce 1981 do USA. Z toho také vychází předpoklad, že většina existujících kusů se dnes nachází právě na území Spjených států a v Evropě se tyto zbraně vyskytují pouze v minimálních počtech. Z hlediska počtu vyrobených kusů se v případě obou pistolí jedná o raritní a velmi zajímavý model pistolí luger vyrobených firmou Mauser. Ke každé pistoli nabízené firmou Odin byla přiložena oficiální thajská deklarace datovaná k 8. lednu 1981, potvrzující, že pistole luger byly užívány královskou thajskou policií.

Značení zbraní

 • oba typy pistolí jsou na rámu nad závěsným okem označeny stylizovanou lví hlavou, jakožto symbol královské thajské poliie (oficiální zkratka RTP = ROYAL THAI POLICE). Lví hlava jako oficiální symbol RTP byl užíváno do začátku druhé světové války, kdy byl následně nahrazen logem zobrazijící zdobený štít s mečem v pozadí (viz fotogaleriie karabina Typ 91 v mé sbírce). Vpravo, vždy vedle loga je vyraženo inventární číslo v thajštině. V případě standardního modelu je tomu 372, u dělostřeleckého modelu 262
 • oba typy pistolí jsou také v horní části lučíku elektortužkou označeny importní společností Odin následujícím textem: "ODIN, ALEX VA, 9MM, GERMANY"
 • pistole jsou značeny ročením na horní ploše pouzdra závěru, 1936 pro dělostřelecký model, 1937 pro standardní model v případě mé pistole. Pro standardní model se také vyskytuje ročení 1936
 • na střední části kloubového závěru se u obou typů pistolí nalézá logo výrobce, čili společnosti Mauser
 • úderníky obou pistolí jsou bez čísla
 • hledí dělostřeleckého modelu není sčíslováno se zbraní, má číslo 89. Obecně lze ale říci na základě dochovaných informací, že hledí nejsou sčíslována s žádnou z pistolí. Společnost Mauser zjevně na převzatých hledích z DWM sčíslování se zbraněmi nedodržovala
 • poloha pojistky je vždy značena "GESICHERT" = zajištěno, vytahovač "GELADEN" = nabito
 • zásobník pistole LP.08 je sčíslován se zbraní (celé číslo 3519v), zásobník pistole P.08 je bez čísla
 • levá pažbička pistole P.08 je sčíslována se zbraní (04), pravá pažbička není původní a je bez čísla (a má světlejší odstín). Pažbičky dlouhé pistole LP.08 jsou bez čísel
 • německá civilní zkušební značka U se dvěma korunkami (užívaná v Obendorfu  v letech 1930-1940) je umístěna viditelně na pouzdře závěru (horizontálně), před sériovým číslem
 • úplné sériové číslo se nachází u obou zbraní viditelně na pouzdře závěru, na hlavni krátké pistole a rámu zbraně nad lučíkem s příponou "v" u obou zbraní (3519v, 4204v). Poslední dvojčíslí výrobního čísla je umístěno téměř na všech ostatních dílech, obdobně jako u německých pistolí