Thajská karabina typ 91 (RTP - Thajská královská policie)

 
Země původu: Siam (dnešní Thajsko)
Ráže:            6,5 x 50mm
Kapacita schránky: zásobníková schránka na 5 nábojů
Typ zbraně: opakovací, rotační závěr
Výrobce: původní japonská puška typ 38 byla vyrobena v Kokura Army Arsenal (2. výrobní závod), v rozmezí od prosince 1940 do září 1941. Na karabinu 91 byla modifikována Královskou zbrojovkou v Bangkoku v roce 1948
Další výrobci: nejsou
Sériové číslo:              82
Rok výroby:   1948
Počet vyrobených kusů:   pravděpodobně 1.000 kusů v rozmězí sériových čísel 1-1.000. Do dnešní doby dochováno pouze několik kusů
Hmotnost: 2,96 Kg
Celková délka: 906 mm, u dochovaných zbraní udávány délky v rozmezí 865,2-962 mm
Hlaveň:  vznikla zkrácením z japonské dlouhé pušky Arisaka Typ 38 na délku 470 mm, má 4 pole a 4 drážky, pravotočivý vývrt
Značení zbraně: sériové číslo zbraně 82 v thajštině, označení modelu 91 v thajštině a logo RTP (Thajské královské policie), vše umístěno na vrchní straně pouzdra závěru. Na levé straně pouzdra závěru je uvedeno původní sériové číslo japonské zbraně 24010 společně s logem japonského výrobce Kokura Army Arsenal a inspekční značkou. Sériové číslo 24010 je doprovázeno znakem kana "wi" označující 25. sérii
Bajonet: ne
Další varianty zbraně: Karabina RTA (Thajská královská armáda). Vyznačuje se ohlou klikou závěru a sériová čísla se nachází v oblasti 1.000-2.275
Rok pořízení zbraně: 2016
Pořizovací cena zbraně:  6.642 Kč

 

Zajímavosti o zbrani

Thajská karabina Typ 91 je možná nejzajímavější zbraní s japonskými kořeny. Jedná se o zbraň určenou pro thajskou policii. Výrobcem byla královská zbrojovka v Bangkoku. Lépe řečeno se nejdná o výrobu, ale úpravu japonských dlouhých pušek Typ 38. Zbraň má vrchní straně pouzdra závěru vyraženo logo RTP (Královské thajské policie, zobrazující zdobený štít s mečem v pozadí) s označením modelu "Typ 91" a sériovým číslem "82", oboje v thajštině. Modelové označení Typ 91 vychází obdobně jako u jiných siamských či thajských zbraní z budhistického kalendáře, kde budhistický rok 2491 přísluší roku 1948 dle námi užívaného gregoriánského kalendáře. Na levé straně pouzdra závěru je uvedeno sériové výrobní číslo původní japosnké dlouhé pušky Typ 38 (v.č. 24.010, 25.série, pocházející z období mezi léty 1940-41) a to společně společně s logem japonského výrobce Kokura Army Arsenal a inspekční značkou. Za zmínku jistě stojí, proč je tato karabina nazývána thajskou a nikoliv siamskou. Název Thajsko v překladu "Země svobody" a Thajci jsou právem hrdí na svou tradici nezávislosti. Název země byl změněn ze Siam na Thajsko v roce 1939 (i když po druhé světové válce byl zemi krátce navrácen opět název Siam), čili 9 let před adopcí karabiny Typ 91. 

I když byla karabina původně určena pro užití výhradně thajskou královskou policií, tak existuje i její armádní verze. Policejní verze karabiny je obecně označována jako RTP, vycházející z anglických slov Royal Thai Police. Armádní verze je dle stejné logiky označována jako RTA, Royal Thai Army. Policejních karabin Typ 91 bylo pravděpodobně vyrobeno pouhých 1.000 kusů a do dnešní doby se bohužel nedochovalo vícě jak několik málo exemplářů. Všechny dochované karabiny označené policejním logem mají sériová výrobní čísla menší než 1.000. Z tohoto a vzhledem k nejnižšímu dochovanému sériovému výrobnímu číslu armádní karabiny RTA (1139) můžeme usuzovat, že oblast výrobních čísel policejních karabin RTP se pohybovala v rozmezí 1-1.000. Jelikož byly karabiny v počátku určeny výhradně pro policii, tak zbraně nemají úchyt pro bejonet, který byl a je čistě vojenskou záležitostí. 

Původní provedení karabin 91 určených pro policii (RTP) se výrazně liší od pozdějšího armádního provedení (RTA). Armádní provedení karabin, jejichž sériová výrobní čísla spadají do oblasti 1.000-2.275 již nenesou na pouzdřě závěru modelové označení Typ 91 a policejní emblém byl nahrazen stylizovaným znakem zobrazující mythologickou vrhací zbraň s kruhy uprostřed (soustředné kruhy jsou symbolem thajké armády), tzv. Charkrou. Původní japonské značení bylo na vojenských karabinách RTA zcela odstraněno. Z konstrukčního hlediska bylo největší změnou provedenou na karabinách pozdejší verze RTA oproti původním karabinám RTP zkrácení hledí. Hledí původní pušky Typ 38 bylo rozříznuto na 3 díly, prostřední část byla vyhozena a zbývající dva díly byly opětovně svařeny k sobě. Obdobným způsobem musela být zkrácena i základna hledí. Zajímavostí zůstává, že nedošlo k novému cejchování hledí, ale původní číslice zůstaly. Kliky závěrů byly narozdíl od policejních karabin ohnuty dolů pod úhlem 45 stupňů, kdy policejní karabiny mají kliku závěru rovnou. U karabin RTA přibylo v pažbě pod klikou závěru vybrání z důvodu jejího ohnutí, nápadně připomínající vybrání u Mauseru 98k. Předbažbí obou karabin je také odlišné, vojenská karabina má vybrání pro prsty pro lepší úchop (kratší než u pěchotních pušek Typ 38). Zakončení předpažbí před hlavňovou objímkou je u policejních karabin kulaté, u vojenské karabiny je spíše prudce seříznuté. Ve sbírce mám zatím pouze policejní karabinu RTP, vojenskou karabinu RTA nikoliv.

Karabina Typ 91 nápadně připomíná americkou karabinu M1. Americké karabiny U.S. M-1 se do Thajska dostaly již v průběhu druhé světové války, kdy byly dodány hnutí "Svobodní Thajci". Členové tohoto hnutí byli cvičeni americkým úřadem pro strategické služby (OSS=office of strategic services) a vysíláni na území Thajska, aby působili proti Japoncům po jejich vpádu do Thajska v roce 1941. Pro malé Thajce, kteří jsou snad ještě menší než Japonci, se velikostně jednalo o takřka ideální zbraň, která se těšila velké oblibě. Ostatně i samotná karabina M1 byla oficiálně přijata do výzbroje thajské armády v roce 1944 pod označením Typ 87 (rok 2487 dle budhistického kalendáře) a několik tisíc těchto karabin sloužilo v thajské armádě s úspěchem po mnoho dalších let. 

Po skončení druhé světové války Thajci toužili po dodávce dalších karabin M1 pro pohraniční policii a jiné polovojenské policejní jednotky. Nicméně k dodávce nikdy nedošlo z důvodu odstávky výrobních linek v USA po skončení druhé světové války a Thajci se tudíž museli poohlédnout po jiných zdrojích. Spolupráce s japonskou společností Howa Kogyo KK se nikterak nerozvinula, zůstalo jen u výroby několika málo kusů. V té době Thajci disponovali pouze značným množstvím pušek Typ 83 a puškami Typ 38 pozůstalých po kapitulujících Japoncích. Výzvy se s úspěchem zhostila až již zmiňovaná Královská zbrojovka v Bangkoku a vytvořila vskutku unikátní karabinu, lehkou ruční zbraň pro policejní jednotky, o 410 gramů lehčí než byla japonská karabina Typ 38 (3,37 Kg). Karabina Typ 91 váží 2,96 Kg a zajímavé je i srovnání s americkou karabinou M1, která váží 2,52 Kg.

Karabina si ponechala původní japonskou ráži 6,5 mm Jap. Hlaveň vznikla zkrácením z japonské dlouhé pušky na délku 470 mm, má 4 pole a 4 drážky, pravotočivý vývrt. Hlaveň byla zeslabena z důvodu snížení hmotnosti téměř po celé své délce, mimo oblasti o délce 12,7 mm ve vzdálenosti 28,6 mm od ústí hlavně a o délce 49,2 mm ve vzdálenosti 241,3 mm od ústí hlavně. V těchto částech hlavně zůstal její průměr nezměněn, tak aby bylo možné použít původní mušku z pušky Typ 38 a původní, avšak modifikovanou pažbu. Pažba byla také zkrácena a botka pažby zmenšena z původních 120,6 mm na 101,6 mm. Botka stejně jako pažba byla předělávána z původních pušek Typ 38. Botka byla také ztenčena, čímž došlo k nutnosti použití dvou horizontálních šroubů pro uchycení botky k pažbě (u Arisaky Typ 38 je jeden šroub horizontální a jeden šroub vertikální). Díra v pažbě na místě původního vertikálního šroubu je zaslepena dřeveným kolíčkem. V zadní části pažby byl vyříznut otvor pro řemen po vzoru americké karabiny M1. Na levou stranu hlavňové objímky bylo přidáno oko pro ponosový řemen. U původní pušky Arisaka Typ 38 se oka pro ponosový řemen nachází na spodní straně hlavňové objímky a na spodní straně zadní části pažby. Toto zadní oko bylo úplně na karabině 91 odstraněno a obdobně jako u botky byly díry po dvou šroubech zsalepeny dřevěnými kolíčky. U policejní verze karabiny byla ponechána původní mířidla (překlápěcí rámečkové hledí je cejchováno v rozsahu 400-2400 m). Stejně tak byl ponechán bez jakékoliv změny závěr z pušek Typ 38. Zbraň je vybavena typickou japonskou prachovou krytkou závěru. Povrchová úprava zůstala taktéž původní z pušek Arisaka Typ 38, pouze pozměněné díly byly přemodřeny. 

Původní značení zbraně v thajštině zní PUEN-LEK-SUN-BAB-KAO-SIP-ED = TYP 91 KARABINA.

Na závěr je potřeba se pozastavit nad mým konkrétním kusem zbraně. Obecně je udáváno, že policejní karabiny RTP mají kliku závěru rovnou a armádní karabiny RTA ji mají ohnutou směrem dolů pod úhlem 45 stupňů. Tato analýza v zahraniční literatuře se však opírá o relativně malý vzorek zbraní. K dnešnímu dni se podařilo zdokumentovat pouhých 5 existujících kusů karabin RTP (ta má je zjevně šestá) a 45 karabin RTA. Má policejní karabina (sériové výrobní číslo 82) vykazuje znaky originální zbraně a také spadá do rozsahu předpokládaných výrobních čísel karabin RTP 1-1000, kdy nejnižší zazanmenané číslo u karabin RTP je 72 a nejvyšší 675. Má karabina má však ohlou kliku závěru dolů po vzoru karabin RTA, nikoliv rovnou. Pokud prozkoumáme sčíslování zbraně, tak se liší původní číslo pouzdra závěru 24010 (pocházející z japonské dlouhé pušky Arisaka 38) a kliky závěru na spodní straně 129, která se u originálních pěchotních pušek Arisaka 38 shodují. Snadným vysvětlením by mohlo být, že pro mou karabinu RTP byl použit závěr s ohnutou klikou závěru z karabiny RTA. Ale při detailnějším prostudování kliky závěru však na její vrchní straně nalezneme také č. 82 v thajštině, stejně jako je tomu na vrchni straně pouzdra závěru. Tudíž lze vyvodit, že Thajci nepoužili pro výrobu karabiny Typ 91 jednu zbraň, ale byla vyrobena z více zbraní a výsledná karabina Typ 91 je již v thajských znacích sčíslována. Navíc se jedná o doposud originální nezmapovanou variantu zbraně, kdy i policejní karabina RTP má dolů ohnutou kliku závěru po vzoru karabin RTA.