Muser 45+46 dlouhá puška Siam

Země původu: Japonsko, Siam
Ráže:            8 x 50R (typ 45), 8 x 52R (typ 66), všech 6 pušek v ráži typ 66
Kapacita schránky: 5 nábojů, nabíjená pomocí klipu
Typ zbraně: opakovací, rotační závěr
Výrobce: Tokyo Artillery Arsenal 
Další výrobci: repase prováděny Královskou siamskou (thajskou) zbrojovkou v Bangkoku
Sériové číslo: 1.833 (typ 45), 9.207 (typ 45), 14.094 (typ 45), 19.515 (typ 45), 33.894 (typ 46), 37.893 (typ 46)
Rok výroby:    1903
Počet vyrobených kusů:   40.000 ks
Hmotnost: 4,06 Kg
Celková délka: 1245 mm
Hlaveň:  délka 737 mm, 4-drážkový vývrt
Značení zbraně: symbol Charkra a označení typu zbraně "R.S.121" v thajštině v přední části pouzdra závěru, sériové výrobní číslo v thajštině v zadní části pouzdra závěru, logo výrobce a finální inspekční značka na levé straně pouzdra závěru
Bajonet: ano, typ 45
Rok pořízení zbraně: 2017
Pořizovací cena zbraně:  183.111 Kč (celková cena za všech 6 pušek)

 

Zajímavosti o zbrani

Popis pušek typ 45 a 46 se do značné míry shoduje s popisem karabiny typ 47 na mém webu. Historii zbraní můžeme datovat od přelomu 19. a 20. století, kdy jedinými relativně moderními zbraněmi siamské armády byly pušky a karabiny Mannlicher, které ale nutně potřebovaly moderní náhradu. V této době Japonsko nabídlo své pušky a karabiny Typ 30 a předložilo je Siamu k odzkoušení. Zbraně však z důvodu zjevných slabin nebyly nikdy zakoupeny a ani zavedeny do armády. Obdobně Japonci neuspěli později ani s nabídkou svých námořních pušek Typ 35. Obě tyto zbraně, pušky Typ 30 a typ 35, které byly nabízeny Siamu Japonci mám ve své sbírce také, mají vyraženou siamskou Charkru na pouzdře závěru. Siam chtěl standardizovat zbraň nejvyšší kvality a moderní koncepce. Za tímto účelem v roce 1899 Siam kontaktoval německého výrobce zbraní, společnost Mauser, Obendorf. Byla sestavena komise, která měla prověřit v té době všechny dostupné možnosti. Význačným členem této komise byl princ Jirapravatworadej, absolvent dánské vojenské akademie, který se později stal generálním náčelníkem štábu královské armády (pozn. nejvyšší představitel armády) a později též známý jako otec moderní Královské thajské armády. V roce 1901 Siam podepsal se společností Mauser malý kontrakt na dodávku 100ks opakovacích pušek komorovaných v siamské vojenské ráži 8mm. Tyto pušky nebyly pouhou kopií jednoho z již existujících modelů "mauserovek", ale specifickou zbraní vycházející z různých modelových řad opakovacích pušek typu Mauser. Testy zbraní byly úspěšné, avšak společnost Mauser byla v této době plně vytížena dodávkami zbraní pro německou armádu a Turecko. Otázkou zůstává, zda na základě licence poskytnuté společností Mauser nebo "načerno", nicméně výroba pušek a karabin pro Siam známých jako "Siamské mausery" byla zahájena v Japonsku ve zbrojovce Tokyo Artillery Arsenal. Dlouhá puška byla přijata do siamské armády v roce 1903. Charakteristickým znakem zbraní Siamu je tzv. Charkra. V případě pušek Typ 45, Typ 46 a karabin Typ 47 vyráběných v Japosnku se jedná o stylizované vyobrazení Siamské královské koruny krále Chulalongkorna, která je zvýrazněná slunenčími paprsky vyzařující z horní části koruny. Koruna je umístěna uvnitř kola s 12-ti břity, symbolizující mytologickou vrhací zbraň, nazývající se Charkra. Pro pozdější karabiny Typ 47/66 vlastní výroby a pro některé pušky kompletně repasované Královskou zbrojovkou v Bangkoku byla Siamská královská koruna uvnitř znaku nahrazena soustřednými kruhy. Ať už se jedná o symbol v podobě královské koruny nebo v podobě soustředných kruhů, vždy je jednotně sběrateli označován zjednodušeně jako charkra a jedná se o symbol Thajské/Siamské armády, respektive byla takto značena armádní výzbroj. U siamských Mauserů byla charkra ražena na vrchní stranu pouzdra závěru.
 
První kontrakt z počátku roku 1903, zněl na 20.000 kusů pušek, Typ 45, s bajonety, řemeny, krytkami ústí hlavní a munici. V tom samém roce 1903 následoval druhý kontrakt na dalších 20.000 kusů mírně modifikovaných pušek, Typ 46. Modifikací bylo požadováno celkem 5 a byly následující:
 • změna jednodílné pažby na typicky japonskou dvoudílnou pažbu. Problém bylo, že výroba pušek ze druhého kontraktu byla již v plném proudu, když byly jednotlivé změny implementovány. To je důvodem, že ani né 20% z celkem dochovaných pušek má dvoudílnou pažbu a i všechny moje pušky mají pažbu jednodílnou
 • tak aby došlo k dalšímu zpevnění pažby, byl na botku přidán v horní části pažby límec, který umožňoval připevnit botku horním šroubem pod úhlem 90 stupňů, namísto doposud užívaného horního šroubu šroubovaného pod úhlem 45 stupňů. Tato modifikace se vyskytuje na všech mých zbraních
 • kovové manžety pro vyztužení pažby byly instalovány v horní a spodní části pažby v oblasti za lučíkem, kde je pažba nejužší. Vyskytuje se na všech mých zbraních
 • výše uvedená modifikace si vynutila změnu zadní části lučíku spouště v dolní části pažby a zadní části pouzdra závěru v horní části pažby
 • výstupky pro stranovou korekci mušky byly odstraněny, tak aby nepřesahovaly její základnu. Opět se vyskytuje u všech mých zbraní
Za 60 let služby si siamské mauserovky prošly tvrdou službou. Většina zbraní byla dokonce podrobena za ta léta i dvou až třem "generálkám". Zbraně byly většinou překomorovány z původní ráže 8x50R (typ 45) na kalibr 8x52R (náboj vzor 66) v královské zbrojovce v Bangkoku, kde kromě hlavně byly upravovány také hledí vzhledem k plošší trajektorii letu tohoto nového náboje. Což je i případ všech mých zbraní. Siamské pušky a karabiny sloužily v Thajsku ještě v šedesátých letech, navzdory tomu, že náhrada pušek byla zahájena již v letech dvacátých a to za Typ 66. Toto je jasné svědectví o brilantní koncepci těchto zbraní, výborném řemeslném zpracování a v neposlední řadě péči, které se zbraním v průběhu let aktivní služby v tropickém klimatu dostávalo.
 
značení zbraní Siamu typu Mauser
 
 • mezi léty od 1.4.1889 až do 31.3.1913, než byl v Siamu zaveden budhistický kalendář, byl v Siamu užíván systém označování vojenského vybavení dle data zavedení do armády počítající se od prvního roku vládnutí královské rodiny = 6. dubna 1782 dynastie Charkri. V případě adopce pušek Typ 45 a 46 v roce 1903 dle gregoriánského kalendáře se jedná o 121. rok vlády královksé rodiny, "RATTANAKOSINSOK 121", zkráceně "ROR SOR 121",  či "R.S.121" (1782+121=rok 1903). Takto "R.S.121" jsou značena pouzdra závěrů na vrchní straně všech originálních dlouhých pušek Typ 45 a 46 a je tomu tak i u všech mých zbraní, viz fotogalerie, Charkra Typ A. Siamské Mausery byly posledními zbraněmi, u kterých byl aplikován tento systém značení. U některých pušek kompletně repasovaných zbrojovkou v Bangkoku (jak uvádím výše) jsou pouzdra závěrů značena dle budhistického kalendáře jako "Typ 46", opět viz fotogalerie Charkra, typ D. Tyto repasované takto značené pušky byly kompletně přemodřeny a pokud se jednalo původem o pušky typ 45, tak byly upraveny na typ 46 za užití výše uvědených pěti modifikací. Označení pouzder závěrů "Typ 46" je ale ve své podstatě jen výjimečnou záležitostí a vyskytuje se na cca 1% pušek
 • V roce 1913 Siam adoptoval budhistický kalendář, ze kterého také vychází formální značení pušek. V první čtvrtině roku je potřeba k letopočtu dle Gregoriánského kalendáře přičíst číslo 542 => 1903+542=2445, čili dlouhá puška Typ 45 z prvního kontraktu. Ve zbývajících čtvrtinách roku 1903 je potřeba přičíst číslo 543 => 1903+543=2446, čili dlouhá puška Typ 46 z druhého kontraktu. Třetí kontrakt zněl na 10.000 kusů karabiny Typ 47. Zajímavostí zůstává, že v případě pušek docházelo k přejímce zbraní skupinou siamských inspektorů přímo v Japonsku, přičemž můžeme na dlouhých puškách dohledat inspekční značky siamského inspektora. Tato značka je u pušek Typ 45 a 46 odlišná a je vyražena na levé straně před logem výrobce Tokyo Arsenal (prolínající se kanónové koule), viz fotogalerie. V případě karabin tomu již tak nebylo. Jelikož Tokyo Arsenal v případě prvních dvou kontraktů dostál požadované úrovni kvality, přítomnost siamských inspektorů již nebyla při přejímce zbraní nadále nezbytná. Proto se na těchto 10.000ks karabinách vyskytuje již jen logo výrobce, tzv. "cannon ball logo" a inspekční značka japonského inspektora, která je velikostně menší a vyskytuje se napravo od loga výrobce. Oficiální formální značení karabiny dle budhistického kalendáře je Typ 47, vycházející z obdobné logiky jako je tomu u pušky Typ 46, čili v případě karabiny rok adopce 1904+543=2447, čili Typ 47. 
 • pro úplnost uvádím, že v přípapdě adoptování karabin vyráběných v Japonsku se jedná o 123. rok vlády královské rodiny, "Rattanakosinsok 123", též zkráceně "Ror Sor 123" a pouzdra závěrů těchto karabin jsou značena jako "R.S.123", fotogalerie Charkray, typ B. Pro konverzi data dle gregoriánského kalendáře je třeba připočítávat číslo 1781 pro data od 6. dubna do 31.12. a od 1.1. do 5.4. číslo 1782. V tomto případě 1781+123=čili opět rok adopce 1904. 
 • Typ 47/66 - takto byly značené na pouzdrech závěrů karabiny vyráběné v Siamu, viz fotogalerie Charkra, typ C. Dvojčíslí 66 za lomítkem indikuje komorování na siamský náboj 8mm (8x52R), označovaný též jako vzor 66, vyplývající z obdobné logiky značení dle budhistického kalendáře. Rok adopce náboje 1923+543=1966, čili vzor 66
 • pro celkovou přehlednost uvádím jednoduchou tabulku značení pouzder závěrů pro jednotlivé varianty siamských mauserů
            Puška Typ 45
            - charkra typ A, královská koruna se slunečními paprsky, R.S. 121 (v thajštině) 
            - inspekční značka typ A, siamský inspektor
            - logo výrobce cannon ball logo
            Puška Typ 46
            - charkra typ A, královská koruna se slunečními paprsky, R.S. 121 (v thajštině) 
            - inspekční značka typ B, siamský inspektor
            - logo výrobce cannon ball logo
            Karabina Typ 47 (výroba Japonsko)
            - charkra typ B, královská koruna se slunečními paprsky, R.S. 123 (v thajštině) 
            - inspekční značka typ C, japonský inspektor
            - logo výrobce cannon ball logo
            Karabina Typ 47/66 (výroba Siam)
            - charkra typ C, soustředné kruhy, typ 47/66 (v thajštině) 
            - inspekční značka typ D, žádná
            - logo výrobce žádné
 • Japonci běžně značili pušky pomocí primárních a sekundárních montážních čísel, která zajišťovala sledovatelnost výroby jednotlivých komponent. Primární a sekundární čísla byla na japonských puškách běžně ražena na spodní stranu pouzdra závěru a až následně na ostatní díly jako zásobníkovou schránku/lučík, horní a spodní vyztužovací manžetu pažby, na spodní stranu krytky zásobníkové schránky, pažbu, předpažbí a krytku ústí hlavně. Hledí bylo značeno vlastním submontážním číslem, jakkoliv nesouvisejícím s primárním a sekundárním montážním číslem. Vysvětlením celého tohoto procesu může být snaha zabránit zamíchání dílů ve vlastním výrobním toku s tím, že sériové výrobní číslo bylo raženo na pouzdro závěru zbraně inspektorem až po tepelné úpravě jednotlivých dílů, modření a finální montáži. Výrobní postup byl takový, že poté, co byly zbraně smontovány na "bílo", byly opět rozebrány a jednotlivé díly byly tepelně upravovány a modřeny. Primární a sekundární čísla posloužila svému účelu dobře, tak aby nedošlo k zamíchání jednotlivých dílů z různých zbraní ve vlastním výrobním procesu tepelného zpracování a modření. Až po následném opětovném sestavení zbraně a finální kontrole inspektorem byla na pouzdra závěrů zbraní ražena finální sériová výrobní čísla. Pro úplnost uvádím, že mnoho pušek Typ 45, 46 a karabin Typ 47 prošlo jednou nebo i vícekrát repasí v Královské zbrojovce Bangkoku za účelem překomorování na ráži vzor 66 nebo za účelem úplné výměny hlavně a byly pak doznačeny na hlavni v místě za hledím (dvojicí písmen Chang Sang=Siamské ministerstvo zbraní a interním pořadovým číslem, vše v thajštině). Toto se netýká karabin 47/66 vlastní výroby, kdy jsou písmena Chang Sang společně s pořadovým číslem vyražena na spodní straně pouzdra závěru. Tímto je hned rozpoznatelné, že pouzdro závěru bylo vyrobeno v Siamu, protože normálně u zbraní vyráběných v Japonsku se na tomto místě na spodní straně pouzdra závěru vždy vyskytuje montážní číslo
 • u siamských mauserů není uplatňováno sčíslování dílů, tak jak jej známe u klasických mauserovek. Každý díl má na zbrani své specifické číslo v thajštině. Tabulku číslování dílů uvádím ve fotogaleriii
 • plné sériové číslo je také vyraženo v thajštině na vnitřních částech pažby a předpažbí pušek, pokud došlo k výměně pažby během generální opravy v Královské zbrojovce v Bangkoku
 • i když výrobcem zbraní pro všechny 3 japonské kontrakty (dlouhá puška 45, 46 a karabina 47) byla japonská zbrojovka Tokyo Artillery Arsenal, Koishikawa district, Tokyo, Japan, kontrakty na dodávky siamských mauserů byly dojednány se společností Mitsui & Company, LTD.  Mitsui Bussan, Okura Shoji a Takada Shokai byly dceřinné společnosti konsorcia Taihei Kuiai, které bylo hlavním japonským exportérem zbraní. Nicméně zbraně jsou označeny logem Tokyo Arsenal v podobě "cannon ball logo" na pouzdře závěru
technické řešení siamských pušek 45+46
 
V případě siamských pušek 45 a 46 se jedná z technického hlediska o unikátní zbraně, kde byly kombinovány konstrukční prvky německých pušek Mauser z let 1901/1902 společně s prvky japonských pušek Arisaka. Na první pohled nejvýraznější odlišností oproti puškám Mauser, tak jak je obecně známe, je užití prachové krytky užívané Japonci. Obě strany pouzdra závěru jsou opatřeny jemnými kolejničkami, které zapadají do prolisů v prachové krytce a slouží k vedení jejího posunu vřed a vzad. Pouzdro závěru na pravé straně je opatřeno dvěma oválnými otvory s náběhy, do kterých zapadá výstupek na vnitřní straně prachové krytky a zajištuje ji v přední nebo zadní poloze proti nechtěnému pohybu. Krytka může být uvolněna a posunuta mírný tlakem na krytku ve směru jejího pohybu a jejím přizvednutím. Tak, aby krytka mohla být chycena prsty, je opatřena zádržkou půlkruhového tvaru. Závěrem lze pohybovat, respektive ho otevírat nebo uzamykat, s krytkou v přední i zadní poloze. Krytka však v uzavřené poloze brání nabíjení či vyprázdnění zásobníkové schránky, tudíž z logiky věci vyplývá, že musí být krytka pro tyto operace výlučně v přední poloze. Prachová krytka je dílem japonského dělostřeleckého kapitána, jménem Kijiro Nambu, předního japonského konstruktéra zbraní. Poprvé byla použita na námořním modelu japonské pušky Typ 35, přijaté do výzbroje v roce 1902. Což zhruba odpovídá době, kdy byla v konečné fázi vývoje dlouhá puška Siamu. Později byl koncept designu prachové krytku změněn tak, že se posouvala společně se závěrem zbraně (viz Arisaka 38 nebo 99). U siamských mauserovek a také pušky Typ 35 je však vyžadován separátní pohyb pro otevření nebo zavření prachové krytky. Dalším, typicky japonským prvkem, je užití dvoudílné pažby a dvoudílné manžety na spodní i horní straně pažby, vyztužující relativně subtilní pažbu v místě pistolové rukojeti. Obdobné řešení je použité na japonských zbraních Typ 30, 38 nebo 35. Manžeta byla odpovědí na chronické praskání pažeb u pušek Arisaka 30, které byly vyráběné z relativně lehkého a málo pevného japonského ořešáku. Horní a spodní část manžety je spojena v zadní části šroubem, který prochází pažbou. Dvoudílné požby a manžety se nevyskytovaly u prvního kontraktu na dodávku 20.000ks a byly implementovány až v průběhu výroby zbraní druhého kontraktu. Další odlišností siamských mauserů od typických mauserovek, opět na japonský způsob, je postupně zužující se hlaveň (kónického tvaru), kde u většiny mauserovek dochází ke změně v průřezu skokově. Pouze u jedné pušky mám vytěrákovou tyčku. Tyčky byly 396mm dlouhé, lesklé, ponechané v barvě kovu, se závitem na jednom konci a otvorem na konci druhém. Pažba má v zadní části otvor, do kterého lze zasunout skrze botku krytku, která zároveň chrání jak ústí hlavně, tak i mušku. Otvor v botce je chráněn pomocí výklopných dvířek.
Navzdory přítomnosti konstrukčních prvků z japonských zbraní nezapřou siamské mauserovky svůj původ u německých pušek mauser 1896 či 1898. Podobnost je ale spíše koncepční či designová. Jednotlivé díly nejsou jakkoliv zaměnitelné s puškami typu mauser. Nutné změny v konstrukci lze přičíst především na vrub použité unikátní siamské ráži 8mm (resp. vzor 45 nebo také 8x50R), která byla zavedena do výzbroje v roce 1902. Pozor na fakt, že siamská ráže 8x50R je skutečně unikátní a je potřeba si ji neplést s podobným nábojem 8x50R Mannlicher. Náboje jsou nezaměnitelné a liší se především ve výšce okraje nábojnice. Závěr je uzamčen pomocí dvou ozubů v přední části, tělo závěru je opatřeno dvěma oválnými plynovými kanály, vodícím žebrem a bezpečnostním ozubem v části zadní. Klika závěru je rovná s hruškovitě tvarovaným zakončením. Vytahovač je užší než je tomu obvyklé u pušek mauser, jinak koncepčně je shodný. Ostatní díly závěru jako úderník, bicí pružina, pojistka, matice závěru a matice úderníku jsou obdobné jako na modelu Mauser 98, ale rozměrově jsou s puškou Mauser 98 neshodné a tudíž nezaměnitelné. Závěr se výrazně vyklá v otevřené poloze, což ale není z nedostatku preciznosti výroby, ale důkazem konstrukce zbraně pro použití v bojových podmínkách. Tento jev vymizí při uzamčení závěru v přední poloze. Pouzdro závěru má v pravé části drážku pro vytahovač, svislou vodící drážku pro nabíjení pomocí klipu a na levé straně výřez pro palec. Na "můstku" pouzdra závěru je vyraženo sériové výrobní číslo v thajštině, čtené z leva doprava. V přední části pouzdra závěru je vyraženo modelové označení zbraně také v thajštině a symbol charkra. Hledí je cejchováno od 200 do 2000m.  U dlouhých pušek překomorovaných na náboj vzor 66 docházelo k uříznutí vrchní části základny hledí z důvodu změny trajektorie náboje, což lze identifikovat tím, že thajské číslice na základně hledí jsou neuplné (uříznutzé). Siamské zbraně byly opatřeny několika typy povrchových úprav. Modřením, použitým na většině dílů (závěr, pouzdro závěru, hlaveň a jiné). Dále leštěním do vysokého lesku, kdy díly zůstávají v barvě kovu. V tomto případě se jedná o překvapivě odolnou povrchovou úpravu a takto ošetřené díly i po cca sto letech vypadají, jako by byly nedávno vyrobeny. Takto ošetřené jsou na siamských mauserech díly jako jsou pružina hledí, různé čepy, vytěráková tyčka a jiné. Poslední užívanou metodou bylo kalení dílů s krátkodobým ošetřením chemickou pastou, které zanechávalo po jejím odstranění zlatavý či bronzový odstín. Tento způsob povrchové úpravy byl používán pouze u spouští siamských mauserů.