Kontrolní značka: "M" v kolečku na spojovacím klínu

Kontrolní značka: "M" v kolečku na spojovacím klínu