Trénink na 250 metrů se silným nárazovým větrem

Trénink na 250 metrů se silným nárazovým větrem