Sériové výrobní číslo na dorazovém ozubu hlavně

Sériové výrobní číslo na dorazovém ozubu hlavně